لطفا برای انجام تست تعیین سطح

از کامپیوتر یا لپتاپ استفاده نمایید.

تعیین سطح آکادمی متیس

 

  توضیحات تست :

   ۱. زمان لازم برای این تست ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه است :

 

   ۶۵ دقیقه ریدینگ

   ۱۰ دقیقه استراحت

   ۳۵ دقیقه رایتینگ

   ۲۵ دقیقه ریاضی بدون ماشین حساب

   ۵ دقیقه استراحت

   ۵۵ دقیقه ریاضی با ماشین حساب

   ۲. حتما ایمل وارد شود
   ۳. بعد از امتحان در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.