سیستم آموزشی متیس

سیستم آموزشی موسسه متیس ( Clever Study) بی شک پر اهمیت ترین رکن موفقیت دانش آموزان بوده و با کمک تکنولوژی روز بهترین نتیجه را برای دانش پژوهان به ارمغان می‌آورد. این سیستم دارای سه رکن اصلی است: تشخیص هوشمند ، پیگیری مداوم و تکلیف هدفمند. در این مقاله به توضیح هر سه قسمت می‌پردازیم.

تشخیص هوشمند

برای هر برنامه ریزی درست، مرحله اول تشخیص سطح دانشجو است. به همین علت اولین کار ما تعیین سطح بسیار دقیق و هوشمند با پیدا کردن نقاط ظعف و قوت است. بعد از اینکه سطح دانشجو مشخص شد، الگوریتم تخصصی ما یک برنامه منحصر به فرد برای دانشجو ساخته و بعد وارد مرحله بعد میشویم.

پیگیری مداوم

با اینکه در اهمیت یک برنامه ریزی درست و تخصصی شکی نیست، پیگیری مداوم وضعیت دانشجو شانس موفقیت را چندین برابر می‌کند. به همین علت رکن بعدی سیستم Clever Study پیگیری وضعیت دانشجو و اطمینان از رشد تعیین شده است. در این مرحله و با استفاده از امتحان‌های هفتگی و ماهانه روند پیشرفت دانشجو با روند مورد انتظار مقایسه می‌شود و در صورت عدم هماهنگی، بررسی‌های لازم برای دلیل این ناهماهنگی انجام شده و دانشجو به روند مورد نظر باز می‌گردد. 

تکلیف هدفمند

سیستم تکلیف هدفمند را می‌توان مکمل سیستم تشخیص هوشمند نامید. این سیستم با توجه به داده‌های سیستم تشخیص، تکالیف متفاوتی را برای دانش پژوهان انتخاب می‌کند. به طور مثال اگر دانش آموز در چند آزمون در مبحث جبر خطی ایرادی داشته باشد این ایراد توسط تشخیص هوشمند شناسایی شده و سپس عمده تکالیف دانشجو بر اساس این زیرفصل خواهد بود. به این‌ ترتیب دانشجو تجربه‌ای همانند کلاس متمرکز خصوصی را در یک کلاس عمومی دریافت می‌کند .